Thông tin tài khoản và thanh toán

Bạn đồng ý cung cấp những thông tin hoàn chỉnh, chính xác, ở thời điểm hiện tại cho tất cả các giao dịch được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý nhanh chóng cập nhật tài khoản và thông tin khác, bao gồm địa chỉ email, chi tiết liên lạc và số và ngày hết hạn của thẻ tín dụng, để chúng tôi có thể hoàn tất giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần thiết.

Bạn không được giả mạo người khác, hoặc đứng ra đại diện mà không có sự cho phép của người khác, hoặc mạo danh bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác.