Điều kiện chung

Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ cho bạn, bao gồm tất cả những mục được liệt kê trong Điều khoản sử dụng bên dưới. Airvert có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai, vì bất kỳ lý do gì ở bất kỳ thời điểm nào. Mỗi khi bạn truy cập vào trang web hoặc sử dụng các dịch vụ của nó, bạn chấp thuận các điều kiện dưới đây.

Tất cả những đề mục trong thoả thuận này giúp cho việc hợp tác được thuận tiện hơn và không làm giới hạn hoặc mặt khác ảnh hưởng đến các Điều khoản này.

Airvert có quyền tự do thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bỏ các phần của những Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nhiệm vụ của bạn là phải định kỳ kiểm tra các Điều khoản này để cập nhật sự thay đổi. Quyết định tiếp tục sử dụng Trang web đã thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với sự thay đổi.