Chính sách Bảo mật

Khi bạn đăng ký một tài khoản Airvert, bạn đồng ý được mặc định tham gia nhận thông tin từ Airvert hoặc được liên hệ bởi Airvert. Thông tin của bạn nếu được xem là cần thiết để hoàn tất các dịch vụ mà bạn đã đăng ký, sẽ được chia sẻ với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.

 

Thu thập và sử dụng thông tin

Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ và tính năng đáp ứng nhu cầu của bạn, và nhằm tuỳ chỉnh và cải thiện dịch vụ của chúng tôi để giúp bạn trải nghiệm một cách an toàn và thuận tiện hơn. Chúng tôi cũng có thể so sánh và kiểm tra thông tin cá nhân của bạn để đề phòng lỗi, sai sót và/hoặc độ chính xác.

Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên lạc và nhận dạng và những thông tin cá nhân khác đã được liệt kê thông qua các biểu mẫu trên Trang web. Nếu có thể, chúng tôi sẽ xác định trường hợp nào là bắt buộc và trường hợp nào là tuỳ chọn.

Nói chung, chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm hỗ trợ việc cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu được diễn ra thuận tiện hơn. Chúng tôi sẽ duy trì một tập tin về bạn và việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng (nhưng không bị giới hạn) với các mục đích sau: giải quyết tranh chấp; khắc phục sự cố; thu các khoản phí thuộc về chúng tôi; tiến hành khảo sát, và đo lường mức độ quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi; giao tiếp với bạn (bao gồm cả đại diện nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà bạn đã thanh toán để sử dụng dịch vụ thông qua Trang web của chúng tôi); tuỳ chỉnh và tối ưu hoá trải nghiệm của bạn trên Trang web; phát hiện và bảo vệ chúng tôi khỏi các lỗi, gian lận và các hành động vi phạm khác.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu một số thông tin tài chính nhất định từ bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin tài chính của bạn (bao gồm cả thông tin thẻ tín dụng) để xác minh độ chính xác của danh tín, địa chỉ, và các thông tin khác của bạn, nhằm phát hiện các hành vi gian lận và vi phạm, và nhằm tiến hành thanh toán khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các thiết bị thu thập dữ liệu như “cookie” trên một số trang nhất định của Trang web nhằm giúp chúng tôi phân tích lưu lượng trang web của mình, đo lường hiệu quả quảng cáo và hỗ trợ cung cấp thông tin đúng với sự quan tâm của bạn một cách chính  hơn. “Cookie” là những tập tin nhỏ được đặt trong ổ cứng của bạn, hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình. Bạn luôn có thể thoải mái từ chối cookie của chúng tôi (nếu trình duyệt của bạn cho phép làm thế), mặc dù trong trường hợp đó bạn không thể sử dụng một số tính năng nhất định trên Trang web và bạn có thể thường xuyên bị yêu cầu nhập mật khẩu trong suốt thời gian sử dụng Trang web.
 

Chia sẻ và tiết lộ cho bên thứ ba

Theo quy định trong chính sách, thông tin cá nhân của bạn sẽ không được chia sẻ hoặc tiết lộ cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi (bao gồm bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ thuộc bên thứ ba nào lưu trữ hoặc quản lý dữ liệu từ Trang web này; các công ty, ngân hàng phát hành thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán và các tổ chức xử lý hướng dẫn thanh toán khác được bạn cung cấp thông qua Trang web này; các luật sư; kiểm toán; và bất kỳ cơ quan hoặc nhà thầu phụ nào khác đại diện cho chúng tôi), chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền, và/hoặc các doanh nghiệp mà bạn thanh toán dịch vụ thông qua Trang web của chúng tôi.

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với tư cách người trung gian truyền dữ liệu đại diện cho một tổ chức khác mà có thể bao gồm những đối tác chủ doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ của Airvert (“Bên giao dịch”). Theo đó, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu của bạn cho một Bên Giao dịch và Bên Giao dịch đó có thể sử dụng dữ liệu của bạn với mục đích quản lý dịch vụ đã thanh toán và tất cả những mục đích khác được nêu trong Chính sách Bảo mật này.

Sự an toàn

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sắp xếp những thoả thuận an toàn một cách hợp lý (ít nhất sẽ tương đương với tình hình thực tế ở mức tiêu chuẩn của ngành) nhằm bảo vệ sự riêng tư và thông tin cá nhân của bạn, với tinh thần và khả năng đó chúng tôi có thể ngăn chặn hành vi truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xoá bỏ trái phép hoặc những rủi ro tương tự. Tuy nhiên, không có gì là “an toàn tuyệt đối” và chúng tôi không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, và bạn không nên kỳ vọng rằng thông tin cá nhân hoặc các cuộc trò chuyện riêng tư của mình sẽ luôn được bảo mật và/hoặc an toàn khỏi tất cả các hành vi xâm phạm và lạm dụng của các bên thứ ba.

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ có trình tự và kỹ thuật mà chúng tôi cho rằng cần thiết và hợp lý để bảo vệ sự riêng tư của bạn và để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn không bị mất mát, lấy cắp và khỏi các hành vi truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xoá bỏ trái phép. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng những kỹ thuật bảo mật phù hợp để bảo vệ dữ liệu khỏi các hành vi truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xoá bỏ trái phép từ các người dùng nội bộ và bên ngoài Airvert một cách hợp lý.

Như một điều kiện để bắt đầu làm việc, nhân viên của Airvert được yêu cầu giữ bí mật thông tin cá nhân được lưu trữ bởi Airvert, và duy trì sự bảo mật của những thông tin cá nhân đó.

Bởi vì “sự an toàn tuyệt đối” không hề tồn tại, Airvert không đứng ra đại diện hoặc đảm bảo rằng không có, và theo đó từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào phát sinh hoặc liên kết một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ sự mất mát, lấy cắp và các hành vi truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xoá bỏ trái phép hoặc các hành vi tương tự liên quan đến bất kỳ thông tin nào được lưu trữ và duy trì bởi chúng tôi.

 

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Airvert bảo lưu quyền tu chỉnh Chính sách Bảo mật hiện hành của mình bất kỳ lúc nào và sẽ công bố tất cả những sự thay đổi này trên Trang web.

 

Luật áp dụng

Chính sách Bảo mật này được kiểm soát và sẽ được áp dụng theo pháp luật Việt Nam, không cổ vũ bất kỳ quy định dẫn tới xung đột pháp luật nào. Khi truy cập vào Trang web và cung cấp các thông tin được yêu cầu, bạn đã đồng ý tường trình đến các cơ quan kiểm sát của toà án Việt Nam.

 

Liên hệ Airvert

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách Bảo mật hoặc muốn liên hệ với chúng tôi về các quy định và áp dụng bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: hello@airvert,com hoặc +84 92-247-8378